Dalarö Kyrka

Ett fönster sett inifrån kyrkan samt Kyrkans votivskepp.
Skeppet ”Götheborg” Anno 1652 Längd 106 cm. Höjd 100 cm.

Kyrkan

Den vita träkyrkan som fick sin huvudsakliga utformning 1787 står där ett mindre träkapell uppfördes på 1650-talet. Kyrkan saknar torn men har en klockstapel vid sidan om.
År 1985 genomgick kyrkan en grundlig upprustning, där predikstolen skrapades ren från oljefärg och själva träet kom fram. Predikstolen är ett arbete från 1630-talet av mäster Melcherdt, avsedd för och först placerad i ett kapell på Tyresö-godset.
När Tyresö kyrka blev färdig 1639 ansågs predikstolen inte fin nog utan skänktes till Dalarö kyrka, som var kapell under Tyresö. År 1902 fick kyrkan ett nytt orgelverk som nyligen bytts ut.
Dalarö kapell löd under Tyresö och prästen i Dalarö hade titeln kaplan, motsvarar ung. komminister. Först år 1923 blev Dalarö med omgivning egen socken.
I Dalarö kyrka finns det en vapensköld från 1691. Skölden, som är utskuren i trä, tillhörde en kommendant. I kyrkan finns också Dalarö skans jägarsköld. Här finns även ett par epitafium.
Kyrkogården runt kyrkan har inte använts sedan 1880. En ny kyrkogård, vid infarten till Dalarö togs i bruk 1871.
Utanför kyrktomten står ett träd, "kungörelseeken" som använts för tillkännagivanden sedan en lång tid tillbaka.

 

Klockstapeln

Kyrkan på Dalarö har inget klocktorn. Där finns istället en klockstapel som i folkmun kallas basfiolfodralet.
Klockstapeln uppfördes år 1745 och har två olika slags klockor,
en mindre från år 1656 och en lite större från år 1745.
Klockstapelns klocka ljuder när det är gudstjänst. begravning, bröllop etc. Förr ringde även klockan då elden var lös.
Klockorna hörs väldigt bra eftersom klockstapeln står på en kulle.
Klockringning sker varje dag kl. 08.00 och därefter kl. 18.00 som tecken på dagens slut.
Under 1719 års rysshärjningar i den svenska skärgården, från Gävle i norr till Norrköping i söder, brändes Dalarö samhälle ned totalt, men tsar Peter den store hade förklarat att alla kyrkor skulle sparas, så därför finns kyrkan kvar idag.