Dalarö Skans

På en liten holme strax söder om Dalarö ligger fästningen Dalarö Skans som Karl X Gustav år 1656
började anlägga. Den nya skansen skulle ersätta den första Dalarö skans, på skansberget norr om
Lotsberget som anlades 1623. Initiativet till skansen kom från riksamiralen Gabriel Oxenstierna och
amiralen Clas Bjelkenstierna, byggherre till Årsta. Efter Karl X Gustavs död fick Erik Dahlberg ta
över det förfallna "bygget". Dahlberg gjorde 1683 ett nytt förslag om hur fästningen skulle byggas.
Först år 1756 avslutades fästningsbygget. Den siste kommendanten på skansen hette Johan Ulrich
Cedercrona. Dalarö skans hade även sin egen begravningsplats på ön kycklingen.
År 1854 lämnade de sista symboliska militärförbandet skansen, vilken sedan användes som förråd
för att sedan bli byggnadsminnesmärkt 1935.
Idag kan man åka ut med båt till Dalarö Skans. Under sommarhalvåret har man ofta uppträdanden och musik-arrangemang av olika slag på skansen, där finns också numera ett värdshus som alternativ
till matkorgen.