Dalarö skola

Haninge.se (Dalarö skola)

Haninge.se (Dalarö förskola)

Om skolan
Skolan i Haninge kommun är organiserad i ett antal rektorsområden. Rektorn har ansvar för verksamheten samt att den bedrivs inom ramen för sin ekonomiska budgetram baserad på en skolpeng. Barn- och utbildnings-förvaltningen leds av förvaltningschefen, Mats Öhlin.  
Skärgårdsskolorna är indelade i ett rektorsområde och ett förskoleområde.
I rektorsområdet ingår grundskola (F-9), förskoleklass och fritidshem.
Dalarö skola är den största skolan inom rektorsområdet med 244 elever i skola/fritidshem. Utö skola (F-9) 19 elever i skola/fritidshem, Ornö skola (F-5) 13 elever i skola/fritidshem och Muskö skola (F-6) 45 elever.
(September 2014)

I förskoleområdet ingår förskolorna på Dalarö, Ornö, Muskö och Utö. Dalarö är den största förskolan med 5 avdelningar.