Dalaröhallen

Första spadtaget till hallbygget togs tisdagen den 25 oktober 2005. Dalaröhallen är en rationell byggnad med en idrottshall, en omklädningsdel och en förrådsdel.
Exteriört markeras detta med olika färger
och träpaneltyper. Idrottshallen och förråd har svart locklistpanel medan omklädningsdelen har en rödmålad grov liggande panel på distans från fasaden.
Entrén i nord- västra hörnet markeras med stora glaspartier. Idrottshallen är 37x18 meter. Hallen är delbar i två halvor. Den har ett norrvänt fönsterband som ger ett jämnt ljus utan störande reflexer. Det finns även en mindre hall för dans, lek och undervisning.
Hallen stod färdig i augusti 2006.

Se bilder från bygget och invigningen här