Dalarös historia

Klicka på nedanstående länk för att öppna ett PDF-dokument med Dalarös historia från 1200-talet fram till år 2011.

Tacksam för mail om eventuella felaktigheter i dokumentet.

Dalarös historia (pfd-fil)