F.d Lotsuppassningshus

Huset är byggt ca 1867 efter ritningar av Nils Gustav Heidenstam.
Det var lotsuppassningshus fram till 1887. Då övertogs det av tullverket som vaktstuga för tullbevakningen. Huset har senare också tjänat som tullgarage samt våffelstuga m.m.