Framtidens Dalarö

Dalarö Strand

Vad händer med Strand hotell?
Strand hotell har en anrik historia men idag ser både behoven och byggnaden annorlunda ut än vid förra sekelskiftets början då hotellet byggdes. Haninge kommun tittar nu tillsammans med byggherren Veidekke på möjligheterna att omvandla fastigheten till bostäder med utrymme för handel. I arbetet ingår även att undersöka möjligheten att anlägga en ny gästhamn i anslutning till området.

Dalarödialogen

Framtagande av en ortsanalys
Ortsanalys är en process för en integrerad analys av hur orten är som plats, som livsmiljö och vilken roll orten har i förhållande till omgivningen. I arbetsprocessen kommer en gemensam bild, av vad Dalarö idag är och vad Dalarö bör utvecklas mot, att tas fram. Därigenom skapas ett bättre utgångsläge för beslut om ortens utveckling.