Hotellbryggan

Dalarö Skärgårdsservice Macken

Namn: Dalarö Hotellbryggan
Typ: Gästhamn
Färskvatten finns vid hamnkontoret. Öppet 15/5-3/9. 12/6-20/8 kl. 07.00-21.00.
Gästplatser: 30
Hamndjup: 1-30 m
Förtöjning: bom, långsides
Hamnavgift: 160 kr/dygn, 320 kr/dygn. Ingen dagavgift. El 60 kr
Hamnvärd: hamnkontor
Telefon: 070-606 12 46

Så här såg vägen ner mot ång-båtsbryggan (idag Hotellbryggan)
ut i början av 1900-talet.
Det första huset till höger uppfört 1858 finns kvar än idag. (Se bilden till vänster).
Då fanns där en handelsbod (Blombergska boden).
Huset nedanför handelsboden kallades ”Stenkrogen” och byggdes på 1810-talet. Senare kom huset att användas som annex till Dalarö Hotell som syns längst ner på bilden. Dalarö Hotell och annexet revs 1965.

 

Vägen ner till Hotellbryggan idag