Iskällaren

I folkmun kallad ”Piratgrottan” "krutkällaren" eller ”Sjörövargrottan”
Källaren byggdes på 1740-talet och användes till att förvara is i till det Gyldnerska bränneriet som fanns vid Timmerviken som idag kallas Pettersvik. Under framställningen av brännvinet var det viktigt att kyla ner destillationsrören där de varma brännvinsångorna leddes.
Källarens yttermått: 10x10 m