Klappbryggan

Klappbrygga från 1800-talet.
Restaurerad på 1960-talet.
Användes som tvättbrygga.
Bryggans plattform kan höjas och sänkas med hjälp av vevar.
Klappbryggan är förklarad som
byggnadsminne.