Kolerakyrkogård

Texten på stenen:
 
Vilorum
för
i farsot
bortryckta

1830

Koleran drabbade Dalarö på 1830-talet.
Den här lilla kolerakyrkogården finns på höger sida om vägen, när man åker
ner mot Askfatshamnen.
Många människor strök med, varför man fick göra en särskild begravningsplats på ön Aspö.