Kyrkogård med kapell

Kyrkogården togs i bruk 1871.
Den gamla kyrkogården vid
Dalarö kyrka slutade användas 1880.