Lindströms Båtvarv

Den 1 april 1920 köpte John Lindström mark på Smådalarö av Trädgårds-mästare Axel Martin. Året därpå på-börjades de första varvsbyggnaderna. En oisolerad träverkstad som användes fram till 1969 samt en smedja som fortfarande finns kvar. Under 1920-talet färdigställdes de påbörjade byggnaderna och de första bryggorna byggdes.
1930-talet kom med ekonomisk kris i världen men John stretade vidare med varvet. 1934 var han med om att starta Svenska Varvs-föreningen. En förening som bland båtägare är en garanti för kvalitet och pålitlighet.
När kriget kom i slutet på 1930-talet låg varvsrörelsen till viss del nere p.g.a att privatbåtarna ej fick användas och för att personalen låg inkallad i beredskap. Men John körde både taxibåtstrafik med varvets kunder och transporter åt militären med varvsbåten "MÅSEN ".
Ett båtnamn som fortfarande används i företaget, men nu på en betydligt modernare båt.
Efter krigsslutet började byggnationen av de stora förvaringshallar som fortfarande används med i stort sett oförändrat utseende. 1954-56 kom den första riktigt isolerade och uppvärmda verkstads-byggnaden till stånd. En byggnad som efter kontinuerlig modernisering fort-farande är i bruk. 1968 revs den först byggda träverkstaden och ersattes med en ny modern ytongbyggnad som nu används både för motor och plast-reparationer under alla årstider. Varvet har moderniserats kontinuerligt genom åren, på 1980-talet revs de gamla träbryggorna och ersattes med både pontoner och även betongkajer dimensionerade för tunga lyft.
Efter att ha arbetat med ett flertal olika motorfabrikat blev Lindströms Båtvarv 1966 auktoriserade för VOLVO PENTA. En auktorisation som fortfarande efter 35 år är det huvudsakliga motoralternativet.
Idag drivs Lindströms Båtvarv av tredje generationen varvsägare. Ett faktum som garanterar ett hantverk med kvalité och omsorg.