Lotsberget

Lotsberget är en härlig utsiktsplats för alla som vill se Dalarös skärgårdsmiljö från ovan. Här kan man se Dalarö hotell, Strand hotell, hamnen, Anders Zorns hyrhus, ja nästan allt som finns på Dalarö.
När man går på en riktig långpromenad är Lotsberget en härlig rastplats. Här kan man stanna till och njuta både av utsikten och den eventuellt medhavda matsäcken.
Hur har då Lotsberget fått sitt namn?
Lotsberget användes tidigare av lotsarna för att bevaka infarten av lotssökande fartyg. På berget finns en signalmast, en stormvarningsstation, där man hissade upp signaler i form av klot, kon och tratt, i olika kombinationer för att visa vindstyrka och vindriktning. Det var också lätt att härifrån upptäcka båtar som var i sjönöd eller bara behövde lotshjälp in till hamnen eller genom farleden.
Tullarna hade "Besökarberget" som utkiksplats. Detta döptes senare om till "Amerikaberget". Tullarna och lotsarna hade svårt att hålla sams, därför fanns det två utkiksplatser.