Malmgården (Äldreboende)

Malmgårdens äldreboende har funnits sedan 1954.
2001 genomfördes en om-
fattande om- och nybygg-
nation. Malmgårdens vård- och omsorgsboende på Dalarö har tjugonio platser, varav sju demensplatser. Lägenheterna är uppdelade på tre avdelningar: Sundet, Skäret och Näset. Våra fina, ljusa enrumslägenheter har alla egen toalett och dusch.