Milsten

Milstenen vid Bron över Dalarö Kanal

 
Denna restaurerade milsten var upprest på initiativ av landshövding Jacob Johan Gyllenborg. (Landshövding i Stockholm 1770 - 1778)
Denna typ av milstenar stod ofta utmed dåtidens postvägar.
Milstenen som är från 1770 talet, upprestes dock inte på denna plats. Var den upprestes från början är dock oklart. Tidigare fanns ytterligare två milstenar utmed Dalarövägen. En av de två försvann från Schweizer-
dalen i samband med VA-arbeten. Det är dock oklart var dessa två finns idag.
 

Texten på milstenen:

 

Gustav III:s monogram
 
4 MIL
IFRÅN
STOCKHOLM


J:J: GYLLENBORG
 
LANDSHDG.