Minnessten Ingrid Horn

Läs mer om Ingrids Horns förlisning här (Sjöhistoriska.se)
Läs mer om Ingrid Horn (Allers Familje-Journal 1917)

Minnessten vid Dalarö kyrkogård.

Stenen restes till minne av det tyska fartyget Ingrid Horns förlisning natten mellan den 30 och 31 juli år 1917. I år 99 år sedan tragedin skedde.
 

Texten på stenen:
 
REDERI H.C. HORN SLESVIG
RESTE DENNA STEN TILL MINNE
AF NEDANNÄMDE PLIKT-
TROGNA TYSKA SJÖMÄN
OCH SVENSKA LOTSAR OM-
KOMNA VID ÅNG. INGRID
HORNS FÖRLISNING DEN
31 JULI 1917
 

KAPTEN J. HOLTZ

                STYRMAN H. MÖLLER         MASKINIST H. BECKER

                BÅTSMAN J. ROHDE            MASKINIST G. BREGLER

                W. MARKMANN                     K. BUHE

                K. SCHUMACHER                 A. SCHWEIGHOFFER
                J. DECKER                            J. WAALKES
                W. FISCHER                          M. PUTTNIENS
                W. FRANK                              K. SCHÄFER
                O. REGGE                              A. OLIVIER

 
LOTSARNE
 
C. H. ENGSTRÖM                 S. A. ÖGREN