Milstenen vid Bron över Dalarö Kanal


Denna restaurerade milsten var upprest på initiativ av landshövding

Jacob Johan Gyllenborg. (Landshövding i Stockholm 1770 - 1778)

Denna typ av milstenar stod ofta utmed dåtidens postvägar.

Milstenen som är från 1770 talet, upprestes dock inte på denna plats.

Var den upprestes från början är dock oklart . Tidigare fanns ytterligare två milstenar utmed Dalarövägen. En av de två försvann från Schweizer-

dalen i samband med VA-arbeten. Det är dock oklart var dessa två finns idag.


Texten på milstenen:


Gustav III:s monogram


4 MIL

IFRÅN

STOCKHOLM

J:J: GYLLENBORG


LANDSHDG.