Brandstation

Marindepån

Dalarö Kanal

Malmgården

Turistinfo.

Dalarö Torg

Kolerakyrkogård

Kyrkogård

Schweizerbadet

Askfatshamnen

Dalarö Skola

Rescue Paul Lederhausen

Milsten

F.d. Folkhögskola

Hotell Bellevue

Odinsvägen

Lotsberget

Korsholmsvarvet

Förstoring hamnområdet

Saltskutan(vrak)

Båttrafik

Dalarö Skans

Vattenverk

Dalarö IP

Företagshus

Idrottshallen

Skärgårdens Kina Wok

Schweizerdalen

Bangolf