Pagoden
(Dalarö Torg)

I den nyrenoverade Pagoden kan man ladda sin mobiltelefon via 2 st. USB uttag.

Dalarö Hembygdsförenings projekt att renovera den gamla Pagoden är nu färdigt. Pagoden som tidigare stod nere vi Hotellbryggan är nu flyttad till Dalarö Torg.
Vid sekelskiftet började telefonen bli vanlig men de flesta fick
ännu uppsöka en butik som kunde låna ut en telefon mot betalning,
eller gå till telegrafstationen och beställa ett samtal.
Telefonkiosker började år 1901 sättas upp av Telegrafverket
"för att bereda allmänheten så bekväm tillgång som möjligt till Verkets telefonautomater".
Denna första typ av telefonkiosk kallades "pagoden" på grund av sin utformning. 1901 års modell var ritad av ingenjören Hjalmar Celion. Väggarna var av ljuddämpande material och invändigt skyddade en
hylla av ek för buller utifrån.
Den hade glasrutor med inetsad dekor i sidorna och ett gallerverk
nertill. Avsikten var att man lätt skulle kunna se om
någon var i kiosken. Gallret kunde även tjäna som skydd mot hundar. Kioskens utformning patenterades den 11 oktober år 1900.

 

Stockholms första telefonkiosk som uppsattes i Kungsträdgården i mars 1901.                                            Foto: Tekniska museets arkiv.