Reningsverket

Dalarö avloppsreningsverk

På Dalarö finns ett mindre reningsverk som nyligen renoverats och moderniserats och renar idag avloppsvatten från cirka 1300 personer. Reningen består av mekanisk, biologisk och kemisk rening. Ingen rötning sker av slammet utan det transporteras till Hallsten för lossning och vidare ledning till Henriksdals avloppsreningsverk. För att skydda den känsliga Vadviken släpps det renade vattnet ut i Dalarö Ström och Jungfrufjärden.