Sandemars Slott

Det vackra slottet i karolinerstil är från 1670-talet och har en unik barockträdgård. Slottet är bebott och inte tillgängligt för allmänheten, men man får ströva i de vackra omgivningarna.
Sandemar är Haninges finaste fågellokal med ca 250 sedda arter. Landskapet är ovanligt viltrikt, här finns till och med bäver. Om våren prunkar gullvivor, Adam & Eva mm.
 
Sandemar omnämns på medeltiden som ”Sanmare” i ett testamente skrivet av den svenska riddaren Karl Ulfsson (stupad år 1620 i Baltikum) vilken hade affärer med Tyska Orden. Namnet blir mer begripligt om man vet att ordet mar kommer från latinets mare - hav.
I gammalsvenskan stod mar för grund havsvik vilket stämmer med Sandemars placering.
År 1467 köpte Erik Axelson-Tott egendomen av Orden som då avvecklade sina svenska områden.
I början av 1600-talet hörde gården till släkten Oxenstierna. Friherre Gustav Gabrielson Oxenstiernas dotter Beata ägde den till sin död  1621. Hon var gift Carl Bonde och hade en dotter Catarina som i sin tur var gift med riksrådet Conrad von Falkenberg. Deras son Gabriel var den som började uppföra Sandemar. Han skrev sig där som greve Falkenberg av Sandemar.
 
Exteriören
Själva Sandemars slott påbörjades troligen i början av 1670-talet d.v.s. under svenska stormaktstiden. Man har hittat en notering med krita på en av stockarna att slottet stod färdigt 1693. Då fanns redan den s.k. ”övre gården”. Det är det rödmålade ”Nybygget” som syns på höger hand efter slottsallén räknat från Dalarö. Man byggde långsamt och grundligt med liggande timmer (finsk urskog) med reveterad fasad. Mot sjösidan plåtbeslog man fasaden för att den bättre skulle stå emot väder och vind.
Slottet är en typisk karolinsk slottsanläggning. Stilen kallas ”Le Nôtre” - vår egen. Den som stod för ritningarna var Tessin d y.
Sandemar är ett av de ytterst få karolinska slott som är väl bevarade trots att det fortfarande fungerar som privatbostad. I Erik Dahlbergs Suecia Antiqua et Hodierna  - stormaktstidens berömda planschverk om Sveriges slott - ser man att Sandemar ej förändrats sedan det byggdes med undantag för verandan mot sjösidan som tillkom i början av 1900-talet.
1714 avled Gabriel von Falkenberg. Han var ogift och hans brorson sålde godset 1738 till Carl Wattrang. Det var med den familjen som godset blev ett fidekomiss, d.v.s. genom testamente förordnande om arvsordning och splittringsförbud. Sedan 1964 är fidekomissinstitutionen avvecklad.
 
Interiören
Sandemar har en typiskt karolinsk planlösning. Mittpartiet består av en stor förstuga med trapphus och bakom detta ligger en stor sal. Runt salen ligger symmetriskt placerade rum. Övervåningen har en identisk planlösning.
Upp till övervåningen går en rustik dubbeltrappa med grova balustrader som i mitten försetts med tidstypiska dockor i form av jägare. På väggarna och i taken finns en mycket originell blå dekor utförd direkt på de bilade timmerstockarna. Slottet har en ansenlig mängd barockmöbler. I matsalen i undervåningen är väggarna klädda med eleganta gyllenlädertapeter och i gästrummen finns vaxdukstapeter från 1742 bestående av en ljus ornering på mörk botten. Där finns också en mycket fin kakelugn insatt av Carl Gustav 1771 med vackra dekorationer kring det Wattrangska vapnet. I det blå gästrummet finns en Mariebergskakelugn.
Under 1600-talet var det alltid övervåningen som var huvudvåning. Den har fast inredning enligt karolinsk stil med enkeldörrar. Under 1700-talet däremot var det undervåningen som räknades som huvudvåning. Där har man bytt ut enkeldörrarna mot döbattanger med dåtidens typiska omfattningar och paneler. Nya Mariebergskakelugnar sattes då också in.
 
Konstskatter
Carls mor var Anna Maria Ehrenstrahl. Hon var enda barnet til den store konstnären David Klöcker Ehrenstrahl och sin fars medhjälpare i dennes ateljeskola.
Det finns en betydande mängd arbeten av hög kvalitet efter Ehrenstrahl. Många porträtt av familjen Wattrang men även många kungaporträtt, t.ex. Karl X, karl Xl, Karl Xll. För den stora allmänheten är han mest känd som porträttmålare men han målade även landskaps- och djurmotiv. Till samlingen hör också några självporträtt och en liten tavla föreställande en liten flicka. Den tavlan signerad Santwoort köpte han på en av sina resor till Amsterdam 1640.
Under 1800-talet bytte man ut ramarna till dåtidens moderna snitt. De ursprungliga hittades under 1930-talet på vinden. Då hittade man också slarvigt hoprullade dukar med Ehrenstrahls bästa verk samt gyllenläderstapeter, antika möbler och lampor mm. Det var nuvarande godsägarens mor som återställde ordningen så att slottet fick tillbaka sin ursprungliga stil.
 
Varför står Sandemar kvar?
De baltiska provinserna och Finland erövrades av ryssarna sedan det börjat gå dåligt för Sverige i det stora nordiska riket: Karl Xll blev skjuten 1718 under fälttåget mot Norge.
Innan vi tvingades till freden i Nystad 1721 var det nödår i Sverige och ryssarna brände och härjade under tre somrar utefter hela den svenska ostkusten. Det var då som de effektivt stoppade gruvdriften på Utö genom att vräka tillbaka malm och slagg i gruvhålen. Varför brändes då inte också Sandemar ner? ”Greven av Sandemar” Gabriel Falkenbergs brorson friherre Gabriel Falkenberg var gift med Beata Douglas. Hon var syster till vildsinte livdrabanten Gustav Otto Douglas som blev fången efter nederlaget vid Poltava och som sedan gick i rysk tjänst. Han utpekades såsom varande den vilken dirigerade de ryska mordbrännarflottorna mot den svenska kusten. Sägnen säger att man på bordet i stora salen hade hittat en lapp med noteringen: ”Hade jag ej känt dig, visst hade jag bränt dig”.
 
Silvret försvann
Godset ärvdes inom den Wattrangska släkten till 1827. Då den barnlöse Johan Gustav Wattrang avled gick Sandemar till hans kusins sonson Carl-Gustav Braunerhjelm som då var sex år. Han fick sin farbror Ferdinand som förmyndare. Farbrodern försökte själv via en rättsprocess att bli arvsberättigad före sin brorson men rätten avgjorde att Carl-Gustav 1829 skulle tillträda fidekommisset.
Ferdinand var Oscar l:s gunstling och förtroendeman. Han blev kammarherre och överhovstallmästare. Han var mycket förmögen och förblev Carl-Gustavs förmyndare så gott som hela dennes levnad. Carl-Gustav var underlöjtnant vid Livgardet men vanskötte affärerna ”genom spel och högt levnadssätt” och nödgades gå i konkurs. Ferdinand förvaltade konkursen så väl att Carl-Gustav vid sin död vid 41 års ålder 1862 var en förmögen man. Dock hade det Wattrangska silvret försvunnit under denna tid frånsett en konfektskål.   
 
Trädgården   
Sandemar har den bäst bevarade barockträdgården i Sverige. Förtrollningen skapas av de bärande elementen - de klippta häckarna, skulpturerna, symmetrin och perspektivet. För att anpassa det svenska klimatet har emellertid cypresser och idegranar ersatts med tuktade nordiska granar. Stilen medger ingen blomsterprakt eller botaniska sällsyntheter.
Skulpturerna består av ett tjugotal s k puttifigurer med motiv ur den grekiska mytologin.
De snidades i trä för bortåt 300 år sedan av talangfulla ryska krigsfångar. Förmodligen drömde ägaren om mer hållbara statyer i marmor men även under stormaktstiden fanns begränsade ekonomiska faktorer. Statyerna målas varje år och ställs in under vintern. Ståtligast är själva Neptun som står och betraktar slottet just uppstigen från sjön. Numera är det en plastkopia eftersom originalet ruttnade efter att ha målats med plastfärg.
Det finns även en engelsk park till vänster om slottet med enorma lövträd och många rara vilda blommor.
Ovanstående är hämtat ur Dalarö guiden 1993 och skrivet av Mia Wahlström.