Schweizerbadet

Barnvänliga, långgrunda sandstränder med stora gräsytor, kiosk och toaletter. Avgiftsbelagd parkering.
Schweizerbadet i Dalarö är den moderna arvtagaren till Dalarös gamla tradition av hälsobringade friluftsbad. De äldre baden låg på utsidan av själva Dalarön intill Lotsbryggan. Det fanns både varm- och kallbadhus. Men när dessa badinstitutioner gick ur modet under mellankrigstiden, blev Schweizerbadet småningom den allmänna badplatsen i Dalarö.
För ett par hundra år sedan gick det in en vik utmed vägen på fastlandssidan av västra Dalarö.
Medan det fashionabla badlivet växte fram i Dalarö i mitten på 1800-talet höll denna vik att växa igen. Strandlinjen drog sig långsamt tillbaka. Efter andra världskriget, när Schweizerdalens..Forts

villabebyggelse började uppföras kunde villaområdet inte byggas ut till stranden i väster på grund av det träskområde som fanns kvar som minne av viken. I stället blev vikens nuvarande strandlinje Schweizerbadet.
Dagens Schweizerbad består egentligen av tre badplatser. En stor strand och två mindre med långsträcka båthamnar emellan. Från den mellersta badstranden går en lång brygga ut till en holme.
– Badstranden mitt emot Askfasthamnen på Dalarön används mest av dalaröborna. Turisterna söker sig till den stora stranden. Vackra sommardagar kan det vara uppemot 2 000 badande där. Badstranden är omkring 150 meter lång. Mellan vattnet och tallskogen finns en 10-20 meter bred sandremsa med medelgrov sand, som är behaglig att gå i med bara fötter.
Själva badviken är grund. Man få vada omkring 100 meter för att komma ut till djupt vatten. Djupet börjar i höjden med en brygga som går ut vid den intilliggande småbåtshamn.
Eftersom det är Mysingen som sträcker ut sin rygg framför badet, kan vågorna även vid god bris vara ganska höga just vid djupbranten, där de börjar brytas. Ett av nöjena i Schweizerbadet är att stå på tårna vid brantens kant och låta sig lyftas av de stora vågorna.