Segelfartyget Ariel

Skolsegelfartyget Ariel byggdes 1917 i norska Molde som fiskefartyg. Hennes namn var då Holmen och den första ägaren var Harøysundets Fiskerikompani. Holmen var för sin tid ett stort och modernt fartyg och hade redan från början både segel och en stark Bolinder tändkulemotor. På 20-talet gjorde Holmen också flera resor till både Grönland och Island. Under andra världskriget utsattes Holmen vid ett tillfälle för beskjutning av tyskt stridsflyg, med resultatet att styrhytten sköts sönder.
Efter kriget gick fartyget i både fiske och fraktfart, men då som rent motorfartyg. Holmen sjönk på norska sydkusten i början av 1970-talet. Fartyget bärgades av bröderna Jarnelius från Stockholm och riggade henne åter som segelfartyg med ketchrigg. Samtidigt fick hon namnet Ariel. 1984 köpte Haninge kommun Ariel där hon fram till 2013 användes som arbetsplats för arbetslösa ungdomar och ungdomar med särskilda behov.
2014 lade kommunen ned verksamheten och Ariel såldes till privata ägare. Med målet att hålla fartyget och den angelägna ungdomsverksamheten vid liv drivs fartyget nu vidare av Föreningen Segelfartyget Ariel.