Sjöräddningssällskapet / Dalarö

Rescue Björn Christer  (Dalarö, Hotellbryggan)
Längd:                20 m
Bredd:                 5.1 m
Djup:                   0.9 m
Deplacement:     30 ton
Varv:                   Swede Ship Composite, Hunnebostrand
Skrovvarv:          Sandwichkomposit, Divinycell
Utrustningsvarv: strShipyardEquipment
Byggår:               2005
Hastighet:           30 knop
Aktionstid:          10 timmar
Motorer:              Scania D16, Scania D16, Jet - Rolls Royce FF-550,
                            Jet - Rolls Royce FF-550
Däcksbåt:            Rescuerunner Maria.

Rescuerunner Maria (Däcksbåt)

Längd:                  3.6 m
Bredd:                  1.5 m
Djup:                     0.1-0.3 m
Deplacement:       350 kg
Varv:                     R1 Marin, Bankeryd
Skrovvarv:            Sandwichkomposit, polyten
Utrustningsvarv:   Rotationsplast, Munka-Ljungby
Byggår:                 2005
Hastighet:             34 knop
Aktionstid:             3 timmar
Motorer:                Yamaha MR1 Fyrtakt, Jet - Yamaha 155 mm

Rescue Paul Lederhausen

Donator:            Monica Lederhausen
Längd:               8.4 m
Bredd:                2.7 m
Djup:                  0.7 m
Deplacement:    2.5 ton
Byggår:              2007
Hastighet:          34 knop
Aktionstid:          8 timmar
Motorer:             Volvo Penta D6-370

Rescue Torbjörn

Längd:              5,55 m
Bredd:               2,55 m
Djup:                -0,30
Deplacement:   810 kg (torrvikt)
Varv:                 Ivanoff Hovercraft AB
Byggår:             2008
Hastighet:         25 knop i vatten,
                         34 knop på is

Rescuerunner Kurre N
Längd:               3,6 m
Bredd:               1,5 meter
Djup:                  0,2 meter
Deplacement:    350 kg
Varv:                  Safe at sea
Byggår:              2008
Hastighet:          34 knop
Aktionstid:          3 timmar

Rescue Ingarö

Längd:                 8 m
Bredd:                 2,75m
Djup:                   0,6m
Deplacement:     1550kg
Varv:                   Rupert Marine
Skrovvarv:           Rupert 26 RIB
Utrustningsvarv:  Eget
Byggår:               2005
Hastighet:           34 knop
Aktionstid ca:     150 M
Motorer:             Yamaha 4-takt

Rescue Jan Falkenberg

Längd:                 4 m
Bredd:                  2,5 m
Deplacement:       200 kg
Utrustningsvarv:   Ivanoff Hovercraft
Byggår:                2011
Hastighet:            34 knop
Aktionstid:            ca 2-4 h