En skärgårdsbondes dagbok
Smådalarö Gård 1815-1834

FÖLJ MED TILL det tidiga 1800-talets bonde- och näringsliv på Smådalarö i den södra delen av Stockholms skärgård. Här drev den f.d. kofferdikaptenen Carl Peter Blom och hans systerson, inspektorn  Anders Berg, jord- och skogsbruk, boskaps- och trädgårdsskötsel, brännvinsbränning, ölbrygd, fyra krogar utmed farleden till Stockholm, vädermjölkvarn och fiske.

Utgångspunkten är korta, dagliga notiser i en arbetsjournal som Anders Berg skrev under nära 20 år, vilken nu presenteras i ett överskådligt och lättfattligt format, med placering i den tidens Dalarö och Sverige.

Vi får även möta ett stort persongalleri från hög till låg och ges inblickar i den tidens levnadsförhållanden samt yrkes- och sällskapsliv.

Boken är rikt illustrerad med bilder, kartor och fotografier med nära anknytning till innehållet. Den speglar en del av näringslivets historia i skärgården för 200 år sedan, och vänder sig därmed till lantbrukets folk, representanter för de yrken som beskrivs, historiker, skärgårdsentusiaster, boende på Dalarö med omnejd med intresse för sin hembygd, men också till alla de som har ett allmänt intresse för historia.

Professor Kent Zetterberg: ”… ett viktigt bidrag till lokal- och regionalhistorien i Stockholms södra skärgårdsområde under åren 1815-1834 …, … en viktig historisk insats och en sann kulturgärning.”

F.d. universitetslektor i ekonomisk historia Ronny Pettersson: ”Sammantaget ger källmaterialet en fascinerande inblick i en lång rad verksamheter inom ett skärgårdslantbruk som spände över många områden…., Med dagbokens hjälp lyckas författarna ge en detaljrik, konkret bild av livet på gården som levandegör ett stycke historia”.

Boken kostar 310:- inkl. moms. Fraktfritt inom Sverige.
Fyll i nedanstående formulär.
Eller lämna motsvarande uppgifter och beställ på 070-797 81 08 (Anders Bengtsson).
Vi skickar boken och meddelar er om betalningsalternativen.

Fakta om boken:
Författare: Tommy Hedenström
                  Anders Bengtsson
Förlag: Skärgårdsbonden HB
ISBN nr: 978-91-88949-85-1
245 sidor, varav 137 illustrerade
161 bilder
Storlek: B 220 x H 275 x B 22 mm
Vikt ca 1,2 kg

Tidningsartiklar och recensioner:
Skärgården 2019 nr. 47
Johan Schubert
Kent Zetterberg
Ronny Pettersson
Läsarnas omdömen
Magasin skärgård
Båtliv
Ledungen 2020 nr. 2
Pressmeddelande
Forum Navale