Societetshuset

Societetshuset


Societetshuset har varit en samlings-plats för alla sommargäster på Dalarö.
År 1868 hyrde den kände författaren August Blanche rum i Societetshuset. Han behövde få lite inspiration, det var därför han åkte ut till Dalarö. Vid den tiden ägdes huset av fru Lindgren, som även hade en matservering.
År 1885 hade fru Lindgren slutat med matservering och den så kallade badsocieteten med direktörer hade upphört, men man kunde fortfarande hyra rum här. Ville man ha en bit mat fick man däremot gå ner till Strand hotell. Societetshuset i Dalarö är ett minne av storhetstiden mellan åren 1864 och 1914. Det är speciellt fasaden som är så unik för den svenska panel-arkitekturen.
Huset som sådant fanns på plats redan under senare delen av 1700-talet. 1796 fanns här även en ”bakarstuga”, två bodar, en vedbod, svinhus, ladugärd och fähus. Det byggdes om och dekorerades på 1860-talet. Societetshuset ansågs vara ett mycket finare ställe än hotellet, så när den kungliga familjen (Oscar II) besökte Dalarö var man alltid på Societetshuset och dansade. 1981 förklarades huset som byggnadsminne, därför får man numera inte göra ingrepp eller ändra något i byggnaden.