Stenmuren

Stenmuren
Ca 800 m lång. Ca 1 m hög, Ca 1 m bred. Innehåller ca 800 m³ sten.
Ca 10 000 - 14 000 st stenar av icke för hand lyftbar storlek.
Muren byggdes troligtvis någon gång under perioden 1750-1779 då Carl Christian Gyldener var arrendator till Smådalarö Gård. Gyldener hade då hjälp av Inspektor Nils Grubb som hade tillgång till soldater som arbetskraft vid de större anläggningsarbetena som denna mur och uppfarten till Kvarnen.