Tegelbruket

Tegelbrukets brännugn
Här till vänster om vägen framför ladugården låg tegelbrukets bränn-ugn.

Tegelbruket


I mitten av 1700-talet låg här ett tegelbruk.
Det var Carl Christian Gyldener som lät bygga tegelbruket vid Vadvikens nordvästra strand. Tegelbruket hade en hamn i en vik vid
Stångsundet för lastning av teglet.
Än idag kan man finna tegelskärvor på vikens botten.
Tegelbruket lades ned på 1830-talet.
Om någon vet mer om tegelbrukets historia, eller möjligtvis har någon
målning eller teckning på bruket.
Maila mig här


 

Undantagsstugan till tegelbrukets gård
Stuga för "undantagsfolket", dvs den gamla ägarefamiljen,
som överlämnat gårdsbruket mot kontrakt på bostad,
bränsle och andra naturaförmåner till döddagar.