Tullhuset  Odinsvägen 6 A

Om Tullhuset
 
Sverige har haft tullväsende sedan slutet av 1100-talet. Förbi Dalarö gick den stora skeppsleden in mot Stockholm. Stora sjötullen förlades till Dalarö 1636 och samma år reorganiserades tull-väsendet i landet.
Tullhuset är från 1788, vilket står med romerska siffror på byggnadens baksida. Tullhuset uppfördes för att både tull-kammare och tullchefens bostad skulle inrymmas där. Naturligtvis var huset också lämpat att ta emot kung-ligheter med hov.
Tullhusets arkitekt var den mycket kända Erik Palmstedt, som bland annat ritat Börshuset vid Stortorget i Gamla Stan och Arvfurstens palats, nuvarande UD, vid Gustav Adolfs torg.
1958 invigdes ett tullmuseum i tullhuset. Smuggelavdelningen var ett stort drag-plåster.
Tullmuseet  flyttade till Stockholm 1999.
Huset är sedan 1935 byggnadsminne.
Sommaren 2003 flyttade turistbyrån och några andra verksamheter in i Tullhuset.
Sommaren 2004 flyttade Dalarö Skär-
gårdsmuseum  in i Tullhuset.