Vardrarhemmet Lotsen

Den gamla Lotsuppassningen, där lotsarna som hade jour höll till.
Lotsstationen i Dalarö var landets äldsta. Den inrättades i början av 1600-talet men är sedan ett flertal år nedlagd som lotsstation.
Idag drivs det dom vandrarhem.

Lotsstationen under ombyggnaden sommaren 1933.
Till höger varmbadhuset som revs på 40-talet.