Vattenverket

Vattenverket är beläget vid Ornövägen - Dalarövägen, och förser alla kommunalt anslutna på Dalarö med vatten.
Vattnet kommer från grusåsarna vid verket och från Sandemar.
Ombyggnaden av Dalarö vattenverk startade hösten 2002 och blev klar september 2003.
En helt ny process, den så kallade Dynasoft-metoden har installerats som medför att vattnets hårdhet minskar från hårt till medelhårt.
Risken för kalkbeläggning minskar och det krävs mindre tvätt– och diskmedel i tvätt och diskmaskiner.